• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Roaster of EO's


Name
From To
Sh. A.S Azad 11/6/1990 3/7/1991
Sh. Manmohan Khura 16/9/1991 23/9/1991
Sh. D.P Dutta 24/9/1991 31/5/1992
Sh. Amarjeet Singh Sakhon 11/6/1992 8/7/1992
Sh. Paramjeet Singh Ghuman 9/7/1992 10/5/1993
Sh. Karan Singh Sidhu 11/5/1993 2/8/1995
Smt. S.S Rana 4/8/1995 19/12/1995
Sh. P.S Ghuman 20/12/1995 7/8/1996
Sh. Harbhajan Singh Randhava 8/8/1996 19/8/1996
Sh. Tilak Raj Sharma 20/8/1996 31/12/1996
Sh. H.S Randhava 13/1/1997 16/8/1997
Sh. Shiv Kumar Mittal 17/9/1997 14/6/1999
Sh. G.S.A Khan 15/6/1999 6/12/2000
Sh. Vijay Kumar Sharma 12/12/2000 21/3/2002
Sh. Vijay Kumar Sharma 4/7/2002 18/02/2003
Sh. J.S Jindal 18/02/2003 24/02/2004
Sh. Birbal Dass 25/02/2004 16/07/2004
Sh.Vijay Kumar Sharma 16/07/2004 2/8/2005
Sh.Parminder Singh 3/8/2005 3/1/2008
Sh. Jatinder Singh 3/1/2008 4/11/2008
Sh. Parminder Singh Gill 17/12/2006 2011
Sh. Parkash Singh Sandhu 2011 Dec. 2011
Sh. Manoj Kumar Sharma 2012 Oct. 2012
Sh. Parminder Singh Gill 08/10/2012 Mar. 2015
Sh. Manoj Kumar Sharma 27/03/2015 Apr. 2015
Sh. Arvind Sharma 27/04/2015 Jan. 2016
Sh. jatinder singh 21-09-2015 03-02-2016
Sh. Manoj Kumar Sharma
04/02/2016 Present
Sh. manij kumar sharma 23-6-2020 present Executve officer
Sh Harinder Singh Chahal   24-6-2020
Sh Rajesh Kumar (Executive Officer) 15-01-2021